versenyszabályzat

Space Challenge 2024 Versenyszabályzat

Jelen szabályzat (továbbiakban Szabályzat) a Pécsi Kulturális Központ (7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 6 képviselő: Pavlovics Attila igazgató) mint Szervező által szervezett Space Challenge 2024 versenyre (továbbiakban Verseny) vonatkozik.

A szabályzatot a Szervező a Versenyzők megfelelő tájékoztatása és a verseny szabályszerű lebonyolítása érdekében alkotta meg.

A Szabályzat hatálya kiterjed a Versenyben résztvevő valamennyi személyre.

A Szabályzat időbeli hatálya: 2024. január 15 – 2024. július 21.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot szükség szerint módosítsa. A hatályos versenyszabályzat a Verseny honlapján (www.spacechallenge.hu) érhető el.

Információk, kapcsolattartás

A versennyel kapcsolatos, a Szabályzatban nem szereplő információkat a Szervező a Verseny hivatalos weboldalán (www.spacechallenge.hu) illetve facebook oldalán (https://www.facebook.com/spacechallenge2024) teszi közzé. A Szervező máshol közzétett, a Versenyre vonatkozó információkért nem vállal felelősséget.

A Szervezővel történő kapcsolattartás a [email protected] e-mail címen lehetséges. Ugyanez az e-mail cím szolgál a Versennyel kapcsolatos kérdések beküldésére is.

A Szervező a jelentkezővel a regisztrációkor megadott e-mail címen tartja a kapcsolatot.

A Szervező nem vállal felelősséget az általa kiküldött e-mail elvesztéséből, SPAM/Kéretlen levelek vagy egyéb a levelező rendszer által levélszűrésre használt mappába kerüléséből eredő kárért.

A verseny területi illetékessége:

A Versenyen bármely Magyarországi alsó- közép- vagy felsőfokú oktatási intézményével nappali jogviszonyban álló tanuló részt vehet a versenykiírásban megadott korcsoporti besorolást figyelembe véve.

A verseny időbeli lebonyolítása:

A jelenkezési lehetőség a bekülodési határidőig adott. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelentkezést a fenti határidő előtt lezárja, amennyiben a jelentkező csapatok száma meghaladja a 350 csapatot.

A versenyfeladat beküldési határideje: 2024. április 14 24:00

A feladatot a regisztrációnál megadott e-mail címre a beküldési határidő előtt minimum XXX héttel kiküldött e-mailben megadott helyre és módon kell elküldeni.

Csapatok létszáma:

A Versenyre minimum 1, maximum 3 fős csapatok jelentkezhetnek. A csapatok tagjainak nem kell azonos oktatási intézménnyel tanulói jogviszonnyal rendelkezniük. Az egyéni indulóknak meg kell felelni a korcsoporti besorolásnak, a csapatban induló diákoknál a legidősebb tagnak kell megfelelni a korcsoporti besorolásnak, a csapat többi tagjának lehetősége van a felversenyzésre.

Díjazás:

A Versenyben korosztályonként az első három helyezett csapatot díjazzuk illetve egy közönségdíj is kiosztásra kerül.

A díjazás helyezésenként illetve a különdíj esetén is összdíjazás, azaz a csapat és nem az egyén kapja a díjat.

Díjkiosztás:

A díjkiosztó időpontjáról és helyéről a Szervező az érintetteket a regisztráció során megadott e-mail címen előzetesen értesíti valamint az időpontot és a helyszínt a Verseny hivatalos weboldalán és facebook oldalán is közzé teszi.

A helyezett és a közönségdíjas csapat a nyereményét kizárólag személyesen veheti át.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a díjkiosztás előtt ellenőrizze, hogy a díjazott csapatok tagjai megfelelnek-e a korosztályi besorolásnak. Amennyiben a díjazott csapat nem a korosztályuknak megfelelő versenyfeladatot oldott meg a Szervező visszavonja a díjat és a csapatot kizárja a versenyből.